Tegenwoordig staat het milieu bovenaan op het bezorgdhedenlijstje van veel mensen. Burgers kiezen bewust voor duurzame mobiliteit of eten vegetarisch om het milieu te sparen, terwijl overheidsinstanties de omslag maken naar hernieuwbare energie. Ook het afvalprobleem vraagt nog altijd onze aandacht.

Read more